Firma CREDENCE EXPERT va ofera urmatoarele servicii contabile la cele mai inalte standarde de calitate:

EVIDENTA CONTABILA:
   -Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
   -Elaborarea balantei de verificare lunara
   -Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
   -Refacerea contabilitatii din urma

SALARII-RESURSE UMANE:
   -Întocmirea statelor de plata a salariilor
   -Întocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal
   -Operare si transmitere REVISAL

DECLARATII FISCALE:
   -Întocmirea si transmiterea declaratiilor privind taxele si impozitele

BILANT CONTABIL:
   -Întocmirea bilantului contabil
   -Verificarea si certificarea bilantului contabil

CONTABILITATE DE GESTIUNE
CONSULTANTA SI ANALIZA FINANCIARA:
   -Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)
   -Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
   -Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune În conformitate cu legislatia În vigoare
   -Instruirea personalului cu privire la modul de Întocmire a documentelor primare si circuitul acestora În cadrul organizatiei

INFIINTARI SI MODIFICARI SOCIETATI:
   -Înfiintari societati
   -Deschidere - inchidere punc de lucru
   -Modificari-Suspendari-Radieri societati comerciale
   -Obtinere certificate constatoare